Začína nový ročník

20. september 2016

Vitajte v novom, v poradí už tridsiatom druhom ročníku Olympiády v informatike! Máme tu pre vás (isto už túžobne očakávané) zadania domáceho kola.

Kategóriu A (z ktorej sa dá postúpiť na medzinárodné súťaže) môžu riešiť všetci žiaci základných a stredných škôl. Pre mladších žiakov, ktorí ešte v tomto ani budúcom školskom roku nekončia strednú školu, je určená ľahšia kategória B. (Testovacie dáta k tejto kategórii nájdete na stránke aktuálneho ročníka.)

Riešenia kategórie B sa už dajú odovzdávať. V kategórii A sa zatiaľ dajú odovzdávať len riešenia teoretických úloh. Odovzdávanie praktických úloh bude spustené neskôr.

Riešenia kategórie A je potrebné odovzdať najneskôr 15. novembra a riešenia kategórie B najneskôr 1. decembra 2016.