Výsledky celoštátneho kola

23. 3. 2024

S plným počtom bodov sa víťazkou 39. ročníka Olympiády v informatike stala Eliška Macáková zo SZŠ Cenada. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili žiaci Gymnázia Grösslingová: Viliam Gottweis a Martin Šindelář. Gratulujeme!

Pozrite si celú výsledkovú listinu a súťažné úlohy z celoštátneho kola.

Výsledky krajského kola

29. 2. 2024

Po zapracovaní niekoľkých posledných zmien v hodnotení boli výsledky krajského kola prehlásené za finálne a SK OI stanovila hranice pre úspešných riešiteľov a v kategórii A aj na postup na celoštátne kolo. To prebehne v dňoch 20. až 23. marca v Bratislave.

Výsledkové listiny: kategória A (všetky kraje spolu), kategória B (po krajoch).

Krajské kolo

23. 1. 2024

Prebehlo krajské kolo oboch kategórií, zverejnili sme jeho zadania (kategória A, kategória B) a vzorové riešenia (kategória A, kategória B).

Krajské kolo

18. 1. 2024

Krajské kolo prebehne v utorok 23. 1. v dopoludňajších hodinách. Miesta konania krajského kola v jednotlivých krajoch:

  • BA: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň F2
  • BB: Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica, učebňa F134
  • KE: Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Jesenná 5, Košice, miestnosť SJ2P08
  • NR: Gymnázium, Golianova 68, Nitra
  • PO: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Ul. 17 novembra č. 1, Prešov
  • TN: KCVČ a SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
  • TT: Gymnázia Jána Hollého – Na Hlinách 30, Trnava, spoločenská miestnosť
  • ZA: Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina, miestnosť PC2

Výsledky domáceho kola

6. 1. 2024

V oboch kategóriách bolo ukončené hodnotenie domáceho kola, pozrite si výsledkovú listinu pre kategóriu A a kategóriu B. Pri prípadných nezrovnalostiach v nich alebo potrebe dodatočného doplnenia chýbajúcich údajov píšte na email misof at algo.sk.

Pre obe kategórie stanovila Slovenská komisia OI 10 bodov ako hranicu na postup na krajské kolo. Postupujúci sú vo výsledkových listinách zvýraznení žltou farbou.

Pripomíname, že krajské kolo oboch kategórií sa uskutoční v utorok 23. 1. 2024 dopoludnia. Všetci súťažiaci v krajskom kole musia byť prihlásení v Edupage. Postupujúci na krajské kolo dostanú čoskoro email s inštrukciami.

Kategória B

2. 12. 2023

Spolu s mesiacom november v kalendári sa skončilo aj domáce kolo v kategórii B. Môžete si prečítať vzorové riešenia súťažných úloh pre túto kategóriu. Rovnako ako v kategórii A všetkých riešiteľov prosíme, aby si skontrolovali a v prípade potreby doplnili údaje o sebe (meno, škola, atď.).

Kategória A

16. 11. 2023

V kategórii A sa skončilo domáce kolo. Môžete si prečítať vzorové riešenia súťažných úloh. Riešiteľov prosíme, aby si skontrolovali a v prípade potreby urýchlene doplnili údaje o sebe (meno, škola, atď.).

Návodné úlohy

17. 10. 2023

Pre obe kategórie sme k domácemu kolu zverejnili sadu ľahších návodných úloh. Za ich riešenie nedostanete žiadne body do súťaže, ale môžu vás priviesť na správnu cestu, ak si s niektorou zo súťažných úloh neviete poradiť.

Kategória B

23. 9. 2023

Už sú zverejnené aj zadania kategórie B. Riešenia oboch kategórii sa už dajú odovzdávať.

Nový vzhľad stránky

12. 9. 2023

Pri príležitosti začiatku 39. ročníka dostala stránka OI dostala nový, o čosi modernejší vzhľad. Mohla by už aj krajšie fungovať na mobiloch.

Medzinárodná olympiáda v informatike

4. 9. 2023

Z maďarského Szegedu, kde sa konal aktuálny ročník Medzinárodnej olympiády v informatike (IOI) sa práve vrátila domov naša výprava. Eliška Macáková priviezla striebro, čím sa už druhý rok po sebe stala celkovo najlepším dievčaťom na IOI. Ján Gottweis nás tiež potešil ziskom bronzu. Zvyšní dvaja súťažiaci, Martin Belluš a Jakub Konc, na medailu nedosiahli, ale za podané výkony sa rozhodne ani oni nemusia hanbiť. Pozrite si celú výsledkovú listinu.